Da li decu treba terati na silu da se bave sportom ili ne?

Da li treba decu terati na sport silom, odgovor je kompleksan jer postoji više faktora koji dovode do toga da li da roditelji teraju svoju decu na silu da se bavi sportom ili ne. Često se roditelji zavaraju pa pomisle, Continue reading Da li decu treba terati na silu da se bave sportom ili ne?

Upis novih članova

Tekvondo klub Herkules vrši upis novih članova. Zbog kompijuterskih i drugih virtuelnih igrica, samopouzdanje kod dece opada jer ne dolaze često u dodir sa stvarnim svetom, takođe dolazi do gubitka osećaja pripadnosti i deca često bivaju izložena vršnjačkom nasilju. Mi Continue reading Upis novih članova